0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
International
Ukraine Win Cup
Rodion Pirveli
۳
۲
Denis Kebalo
Finished
۲۰:۰۰
Aleksandr Grishchenko
۳
۱
Maksim Butkov
Finished
۱۲:۰۰
Denis Nemchenko
۱
۳
Aleksandr Ermolaev
Finished
۱۵:۴۵
Yuriy Novikov
۲
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۵:۱۵
Andrey Burdakov
۱
۳
Elshad Yunusov
Finished
۰۱:۱۵
Denis Lebedev
۳
۱
Sergey Korobeynik
Finished
۱۴:۰۰
Rodion Pirveli
۱
۳
Michael Teteruk
Finished
۱۸:۰۰
Alexander Naida
۲
۳
Maksim Butkov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Lyushnya
۳
۲
Sergey Korobeynik
Finished
۱۱:۳۰
Vadim Misevra
۱
۳
Vitaliy Strelets
Finished
۱۲:۳۰
Semen Kosarev
۳
۱
Aleksey Rodin
Finished
۱۸:۱۵
Michael Teteruk
۲
۳
Denis Kebalo
Finished
۱۹:۰۰
Lev Kuzo
۱
۳
Rodion Pirveli
Finished
۱۹:۳۰
Ivan Diachenko
۳
۰
Igor Chernetskiy
Finished
۰۰:۴۰
Denis Nemchenko
۳
۱
Yuriy Novikov
Finished
۱۲:۱۵
Denis Kebalo
۳
۲
Vladimir Burylov
Finished
۱۶:۰۰
Roman Derypaska
۳
۱
Aleksey Krutko
Finished
۱۷:۳۰
Gleb Zotov
۳
۲
Aleksey Krutko
Finished
۱۸:۰۰
Aleksey Krutko
۱
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۹:۳۰
Aleksey Rodin
۲
۳
Andrey Grabskiy
Finished
۱۹:۴۵
Evgeniy Krivorotko
۳
۰
Lev Kuzo
Finished
۲۰:۰۰
Aleksey Krutko
۳
۲
Roman Derypaska
Finished
۲۰:۳۰
Vladimir Burylov
۲
۳
Konstantin Kirsanov
Finished
۲۰:۳۰
Vladimir Burylov
-
-
Lev Kuzo
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Andrey Burdakov
-
-
Aleksandr Zhuravlev
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۵
Anton Yolkin
۱
۳
Nikita Trofimov
Finished
۰۰:۰۵
Vladimir Gaynyuk
-
-
Igor Chernetskiy
بازی شروع نشده است
۰۰:۰۵
Alexander Mashtakov
-
-
Aleksandr Zhuravlev
بازی شروع نشده است
۰۰:۴۰
Vladislav Ratushniak
-
-
Nikita Trofimov
بازی شروع نشده است
۰۰:۴۰
Anton Yolkin
۳
۲
Viacheslav Diachenko
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Gaynyuk
۳
۰
Sergey Sarma
Finished
۰۱:۱۵
Alexander Mashtakov
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۱:۵۰
Vladislav Ratushniak
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۱:۵۰
Ivan Diachenko
۰
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۰۱:۵۰
Aleksandr Zhuravlev
۲
۳
Elshad Yunusov
Finished
۰۲:۲۵
Nikita Trofimov
۳
۰
Viacheslav Diachenko
Finished
۰۲:۲۵
Igor Chernetskiy
۰
۳
Sergey Sarma
Finished
۰۲:۲۵
Elshad Yunusov
۳
۲
Alexander Mashtakov
Finished
۰۳:۰۰
Viacheslav Diachenko
۱
۳
Vladislav Ratushniak
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Sarma
۳
۰
Ivan Diachenko
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Zhuravlev
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۳:۳۵
Nikita Trofimov
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۳:۳۵
Igor Chernetskiy
۲
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۰۳:۳۵
Aleksandr Zhuravlev
۱
۳
Alexander Mashtakov
Finished
۰۴:۱۰
Nikita Trofimov
۰
۳
Vladislav Ratushniak
Finished
۰۴:۱۰
Igor Chernetskiy
۰
۳
Ivan Diachenko
Finished
۰۴:۱۰
Elshad Yunusov
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۴:۴۵
Viacheslav Diachenko
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Sarma
۱
۳
Vladimir Gaynyuk
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Burdakov
۳
۲
Alexander Mashtakov
Finished
۰۵:۲۰
Anton Yolkin
۳
۲
Vladislav Ratushniak
Finished
۰۵:۲۰
Vladimir Gaynyuk
۳
۲
Ivan Diachenko
Finished
۰۵:۲۰
Elshad Yunusov
۳
۰
Aleksandr Zhuravlev
Finished
۰۵:۵۵
Viacheslav Diachenko
۰
۳
Nikita Trofimov
Finished
۰۵:۵۵
Sergey Sarma
۰
۳
Igor Chernetskiy
Finished
۰۵:۵۵
Aleksandr Lyushnya
۲
۳
Denis Lebedev
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Likhitsky
۲
۳
Maksim Butkov
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Korobeynik
۳
۱
Vyacheslav Isakov
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Naida
۰
۳
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۰:۰۰
Vadim Misevra
۳
۱
Yuriy Kravchenko
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Lyushnya
۲
۳
Vyacheslav Isakov
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Likhitsky
۰
۳
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Ermolaev
۲
۳
Yuriy Novikov
Finished
۱۰:۴۵
Vitaliy Strelets
۳
۰
Artur Chatikyan
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Korobeynik
۳
۲
Denis Lebedev
Finished
۱۱:۰۰
Denis Nemchenko
۳
۰
Vadim Smetenko
Finished
۱۱:۱۵
Vadim Misevra
۱
۳
Artur Chatikyan
Finished
۱۱:۳۰
Alexander Likhitsky
۳
۰
Alexander Naida
Finished
۱۱:۳۰
Aleksandr Ermolaev
۱
۳
Vadim Smetenko
Finished
۱۱:۴۵
Vitaliy Strelets
۳
۰
Yuriy Kravchenko
Finished
۱۲:۰۰
Vyacheslav Isakov
۲
۳
Denis Lebedev
Finished
۱۲:۰۰
Denis Lebedev
۳
۰
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۲:۳۰
Maksim Butkov
۳
۱
Alexander Likhitsky
Finished
۱۲:۳۰
Aleksandr Ermolaev
۲
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۲:۴۵
Artur Chatikyan
۳
۲
Yuriy Kravchenko
Finished
۱۳:۰۰
Vyacheslav Isakov
۳
۲
Sergey Korobeynik
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Grishchenko
۳
۰
Alexander Naida
Finished
۱۳:۰۰
Vadim Smetenko
۳
۲
Yuriy Novikov
Finished
۱۳:۱۵
Yuriy Kravchenko
۰
۳
Vadim Misevra
Finished
۱۳:۳۰
Vyacheslav Isakov
۰
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۳:۳۰
Aleksandr Grishchenko
۳
۲
Alexander Likhitsky
Finished
۱۳:۳۰
Yuriy Novikov
۱
۳
Aleksandr Ermolaev
Finished
۱۳:۴۵
Artur Chatikyan
۳
۰
Vitaliy Strelets
Finished
۱۴:۰۰
Maksim Butkov
۰
۳
Alexander Naida
Finished
۱۴:۰۰
Vadim Smetenko
۰
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۴:۱۵
Artur Chatikyan
۳
۲
Vadim Misevra
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Korobeynik
۰
۳
Aleksandr Lyushnya
Finished
۱۴:۳۰
Alexander Naida
۳
۲
Alexander Likhitsky
Finished
۱۴:۳۰
Vadim Smetenko
۰
۳
Aleksandr Ermolaev
Finished
۱۴:۴۵
Yuriy Kravchenko
۳
۲
Vitaliy Strelets
Finished
۱۵:۰۰
Denis Lebedev
۳
۲
Vyacheslav Isakov
Finished
۱۵:۰۰
Maksim Butkov
۱
۳
Aleksandr Grishchenko
Finished
۱۵:۰۰
Vitaliy Strelets
۲
۳
Vadim Misevra
Finished
۱۵:۳۰
Yuriy Kravchenko
۰
۳
Artur Chatikyan
Finished
۱۶:۰۰
Lev Kuzo
۳
۰
Konstantin Kirsanov
Finished
۱۶:۰۰
Yuriy Novikov
۰
۳
Vadim Smetenko
Finished
۱۶:۱۵
Rodion Pirveli
۲
۳
Vladimir Burylov
Finished
۱۶:۳۰
Evgeniy Krivorotko
۲
۳
Denis Kebalo
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Grabskiy
۲
۳
Aleksey Rodin
Finished
۱۶:۴۵
Gleb Zotov
۳
۱
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Burylov
۳
۲
Evgeniy Krivorotko
Finished
۱۷:۰۰
Semen Kosarev
۳
۱
Sergey Kalenik
Finished
۱۷:۱۵
Konstantin Kirsanov
۳
۱
Rodion Pirveli
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Grabskiy
۳
۲
Sergey Kalenik
Finished
۱۷:۴۵
Lev Kuzo
۰
۳
Denis Kebalo
Finished
۱۸:۰۰
Roman Derypaska
۱
۳
Mikhail Mosyuk
Finished
۱۸:۳۰
Evgeniy Krivorotko
۱
۳
Konstantin Kirsanov
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Grabskiy
۳
۲
Semen Kosarev
Finished
۱۸:۴۵
Gleb Zotov
۰
۳
Roman Derypaska
Finished
۱۹:۰۰
Sergey Kalenik
۲
۳
Aleksey Rodin
Finished
۱۹:۱۵
Michael Teteruk
۳
۲
Evgeniy Krivorotko
Finished
۱۹:۳۰
Mikhail Mosyuk
۱
۳
Gleb Zotov
Finished
۲۰:۰۰
Sergey Kalenik
۱
۳
Semen Kosarev
Finished
۲۰:۱۵
Sergey Kalenik
۳
۲
Andrey Grabskiy
Finished
۲۰:۴۵
Aleksey Krutko
۳
۱
Gleb Zotov
Finished
۲۱:۰۰
Denis Kebalo
۳
۰
Konstantin Kirsanov
Finished
۲۱:۰۰
Michael Teteruk
۳
۰
Vladimir Burylov
Finished
۲۱:۰۰
Aleksey Rodin
۲
۳
Semen Kosarev
Finished
۲۱:۱۵
Mikhail Mosyuk
۳
۰
Roman Derypaska
Finished
۲۱:۳۰
Rodion Pirveli
۱
۳
Evgeniy Krivorotko
Finished
۲۱:۳۰
Semen Kosarev
۲
۳
Andrey Grabskiy
Finished
۲۱:۴۵
Roman Derypaska
۳
۰
Gleb Zotov
Finished
۲۲:۰۰
Michael Teteruk
۰
۳
Lev Kuzo
Finished
۲۲:۰۰
Aleksey Rodin
-
-
Sergey Kalenik
inprogress
۲۲:۱۵
Mikhail Mosyuk
-
-
Aleksey Krutko
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Konstantin Kirsanov
-
-
Michael Teteruk
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Yan Zakharov
-
-
Yuriy Rybakov
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Vitalii Kobets
-
-
Denis Sushko
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
International
Setka Cup, Women
Maria Osipenko
۳
۲
Olga Stefanuk
Finished
۱۷:۴۵
Lilia Andreeva
۳
۲
Olga Stefanuk
Finished
۱۸:۴۵
Anastasiya Kozak
۳
۱
Nataliia Svydnytska
Finished
۱۹:۱۵
Lilia Andreeva
۱
۳
Anastasiya Kozak
Finished
۲۰:۱۵
Nataliia Ostrovska
۰
۳
Anastasiya Kozak
Finished
۱۸:۱۵
Lilia Andreeva
۳
۱
Nataliia Ostrovska
Finished
۲۱:۴۵
Olga Stefanuk
-
-
Nataliia Svydnytska
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
Svitlana Yureneva
۳
۲
Viktoriia Pryshchepa
Finished
۱۱:۴۵
Anastasia Mydvetskaya
۳
۱
Yana Mikhailik
Finished
۱۲:۱۵
Viktoriia Pryshchepa
۳
۰
Yana Mikhailik
Finished
۱۳:۴۵
Svitlana Yureneva
۰
۳
Anastasia Efimova
Finished
۱۴:۱۵
Nataliia Ostrovska
۰
۳
Olga Stefanuk
Finished
۲۰:۴۵
Maria Osipenko
-
-
Anastasiya Kozak
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Lilia Andreeva
-
-
Maria Osipenko
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۵
Nataliia Ostrovska
-
-
Nataliia Svydnytska
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۵
Armenia
ITT Cup League
Narek Nikoghosyan
۲
۳
Edvard Antonyan
Finished
۰۸:۱۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Ernest Apriyan
inprogress
۰۱:۳۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Edvard Antonyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Ernest Apriyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۱۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Edvard Antonyan
Finished
۰۲:۳۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۳۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Ernest Apriyan
-
-
Melkon Hovanhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۲:۵۰
Narek Nikoghosyan
۰
۳
Melkon Hovanhannisyan
Finished
۰۳:۱۰
Andranik Sahakyan
-
-
Ernest Apriyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Edvard Antonyan
-
-
Ernest Apriyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۰
Gagik Malkhasyan
۲
۳
Melkon Hovanhannisyan
Finished
۰۳:۳۰
Ernest Apriyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۳:۵۰
Narek Nikoghosyan
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۰۳:۵۰
Andranik Sahakyan
-
-
Melkon Hovanhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Narek Nikoghosyan
۳
۱
Ernest Apriyan
Finished
۰۴:۱۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Ernest Apriyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Narek Nikoghosyan
۳
۱
Edvard Antonyan
Finished
۰۴:۳۰
Ernest Apriyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Andranik Sahakyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Narek Nikoghosyan
۳
۱
Gagik Malkhasyan
Finished
۰۵:۵۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Edvard Antonyan
-
-
Melkon Hovanhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Edvard Antonyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Andranik Sahakyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Edvard Antonyan
-
-
Gagik Malkhasyan
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Edvard Antonyan
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۰۷:۱۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Narek Nikoghosyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
Gagik Malkhasyan
Finished
۰۷:۳۰
Melkon Hovanhannisyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Andranik Sahakyan
-
-
Melkon Hovanhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Gagik Malkhasyan
۳
۲
Narek Nikoghosyan
Finished
۰۷:۵۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Melkon Hovanhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Narek Nikoghosyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Edvard Antonyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Edvard Antonyan
Finished
۰۸:۵۰
Narek Nikoghosyan
-
-
Melkon Hovanhannisyan
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Edvard Antonyan
۱
۳
Melkon Hovanhannisyan
Finished
۰۹:۱۰
Gagik Malkhasyan
-
-
Andranik Sahakyan
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
International
Setka Cup
Yaroslav Strilnyk
۳
۲
Volodymyr Zholubak
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Voronenkov
-
-
Mykhailo Zholubak
inprogress
۲۲:۰۰
Maksym Marchuk
-
-
Andrii Romanenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Maksym Shulepov
-
-
Serhii Retynskyi
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Maksym Cherepnin
۳
۲
Daniil Gavrish
Finished
۱۷:۳۵
Aleksander Ivashkin
۲
۳
Petro Kilyakin
Finished
۲۱:۳۰
Sergey Skhabitsky
۳
۲
Valery Merzlikin
Finished
۰۰:۲۰
Valery Merzlikin
۳
۰
Sergii Stepankov
Finished
۱۳:۲۰
Oleg Varlamov
۰
۳
Volodymyr Zholubak
Finished
۱۳:۳۰
Denis Kolodiy
۰
۳
Oleksandr Alieksieev
Finished
۱۳:۵۰
Sergey Tkachev
۲
۳
Andrey Panyushkin
Finished
۱۳:۵۵
Sergey Khandetsky
۳
۲
Vladislav Litvinov
Finished
۱۸:۲۵
Andrii Dombrovskyi
۱
۳
Volodymyr Zholubak
Finished
۰۹:۳۰
Dmitry Prokopenko
۰
۳
Sergii Stepankov
Finished
۱۱:۲۰
Yevhen Muliukin
۱
۳
Oleksandr Alieksieev
Finished
۱۱:۵۰
Michael Teteruk
۳
۰
Eduard Rubtsov
Finished
۱۳:۲۵
Sergii Stepankov
۱
۳
Oleksandr Alieksieev
Finished
۱۵:۲۰
Dmitry Prokopenko
۲
۳
Denis Kolodiy
Finished
۱۵:۵۰
Aleksander Ivashkin
۳
۱
Serhii Retynskyi
Finished
۱۷:۰۰
Yaroslav Kerusenko
۲
۳
Artem Yurkov
Finished
۱۸:۲۰
Vladimir Voronenkov
۱
۳
Petro Kilyakin
Finished
۱۹:۳۰
Maksym Cherepnin
۲
۳
Kostiantyn Moroz
Finished
۱۹:۳۵
Aleksander Ivashkin
۳
۱
Mykhailo Zholubak
Finished
۲۰:۰۰
Vitalii Sazhnev
۳
۰
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۲۰:۰۵
Sergey Khandetsky
۱
۳
Andrii Romanenko
Finished
۲۰:۲۵
Kostiantyn Moroz
۰
۳
Daniil Gavrish
Finished
۲۰:۳۵
Oleksandr Zaitsev
۳
۱
Evgeniy Gudimenko
Finished
۲۰:۵۰
Maksym Cherepnin
۲
۳
Vladislav Bilous
Finished
۲۱:۰۵
Andrii Romanenko
۳
۰
Vladislav Litvinov
Finished
۲۱:۲۵
Evgeniy Gudimenko
۱
۳
Ivan Efimenko
Finished
۲۱:۵۰
Sergey Khandetsky
۱
۳
Artem Derevyinskyi
Finished
۲۱:۵۵
Oleksandr Zaitsev
-
-
Artem Yurkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Oleksandr Zaitsev
-
-
Kyrylo Rumezhak
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Ivan Efimenko
-
-
Artem Yurkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Andrii Dombrovskyi
۰
۳
Volodymyr Zholubak
Finished
۰۰:۱۵
Yuriy Kolesnik
۳
۲
Roman Hnoievoi
Finished
۰۰:۲۵
Andrii Melchenko
۰
۳
Dmitry Prokopenko
Finished
۰۰:۵۰
Igor Tridukh
۰
۳
Alexander Naida
Finished
۰۰:۵۵
Sergii Stepankov
۲
۳
Oleksandr Alieksieev
Finished
۰۱:۲۰
Oleksandr Melashenko
۳
۰
Serhii Kuprykov
Finished
۰۹:۳۵
Dmitry Prokopenko
۰
۳
Oleksandr Alieksieev
Finished
۰۹:۵۰
Oleg Varlamov
۳
۰
Alexey Zayets
Finished
۱۰:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
-
-
Hennadii Buianover
Cancelled
۱۰:۰۵
Denis Kolodiy
۳
۱
Sergii Stepankov
Finished
۱۰:۲۰
Michael Teteruk
۲
۳
Andrii Matiushenko
Finished
۱۰:۲۵
Yaroslav Strilnyk
۳
۰
Fedor Balbas
Finished
۱۰:۳۰
Valery Merzlikin
۳
۱
Yevhen Muliukin
Finished
۱۰:۵۰
Andrii Dombrovskyi
۳
۲
Alexey Zayets
Finished
۱۱:۰۰
Fedor Balbas
۱
۳
Volodymyr Zholubak
Finished
۱۱:۳۰
Michael Teteruk
۲
۳
Andrey Panyushkin
Finished
۱۱:۵۵
Vyacheslav Kovalenko
-
-
Andrii Hrytsai
Cancelled
۱۲:۰۵
Denis Kolodiy
۰
۳
Valery Merzlikin
Finished
۱۲:۲۰
Andrii Dombrovskyi
۳
۲
Fedor Balbas
Finished
۱۲:۳۰
Dmitry Prokopenko
۰
۳
Yevhen Muliukin
Finished
۱۲:۵۰
Andrey Panyushkin
۳
۱
Andrii Matiushenko
Finished
۱۲:۵۵
Yaroslav Strilnyk
۳
۲
Alexey Zayets
Finished
۱۳:۰۰
Andrii Dombrovskyi
۳
۰
Yaroslav Strilnyk
Finished
۱۴:۰۰
Dmitry Prokopenko
۰
۳
Valery Merzlikin
Finished
۱۴:۲۰
Eduard Rubtsov
۰
۳
Andrii Matiushenko
Finished
۱۴:۲۵
Denis Kolodiy
۲
۳
Yevhen Muliukin
Finished
۱۴:۵۰
Sergey Tkachev
۰
۳
Michael Teteruk
Finished
۱۴:۵۵
Alexey Zayets
۱
۳
Volodymyr Zholubak
Finished
۱۵:۰۰
Hennadii Buianover
۰
۳
Serhii Kuprykov
Finished
۱۵:۰۵
Andrii Dombrovskyi
۳
۰
Oleg Varlamov
Finished
۱۵:۳۰
Oleksandr Melashenko
-
-
Vyacheslav Kovalenko
Cancelled
۱۵:۳۵
Andrii Hrytsai
۳
۰
Serhii Kuprykov
Finished
۱۶:۰۵
Valery Merzlikin
۳
۰
Oleksandr Alieksieev
Finished
۱۶:۲۰
Fedor Balbas
۱
۳
Alexey Zayets
Finished
۱۶:۳۰
Yevhenii Sokoltsov
۳
۲
Hennadii Buianover
Finished
۱۶:۳۵
Yevhen Muliukin
۲
۳
Sergii Stepankov
Finished
۱۶:۵۰
Vitalii Sazhnev
۲
۳
Vladislav Bilous
Finished
۱۷:۰۵
Vladimir Voronenkov
۳
۱
Maksym Shulepov
Finished
۱۷:۳۰
Maksym Marchuk
۰
۳
Artem Derevyinskyi
Finished
۱۷:۵۵
Petro Kilyakin
۰
۳
Mykhailo Zholubak
Finished
۱۸:۰۰
Kostiantyn Moroz
۳
۰
Oleksandr Kovalchuk
Finished
۱۸:۰۵
Aleksander Ivashkin
۳
۱
Maksym Shulepov
Finished
۱۸:۳۰
Vitalii Sazhnev
۲
۳
Daniil Gavrish
Finished
۱۸:۳۵
Oleksandr Zaitsev
۲
۳
Ivan Efimenko
Finished
۱۸:۵۰
Andrii Romanenko
۰
۳
Maxim Balakirev
Finished
۱۸:۵۵
Mykhailo Zholubak
۳
۰
Serhii Retynskyi
Finished
۱۹:۰۰
Oleksandr Kovalchuk
۳
۲
Vladislav Bilous
Finished
۱۹:۰۵
Evgeniy Gudimenko
۳
۰
Kyrylo Rumezhak
Finished
۱۹:۲۰
Maksym Marchuk
۳
۰
Vladislav Litvinov
Finished
۱۹:۲۵
Yaroslav Kerusenko
۰
۳
Ivan Efimenko
Finished
۱۹:۵۰
Maxim Balakirev
۳
۱
Artem Derevyinskyi
Finished
۱۹:۵۵
Kyrylo Rumezhak
۳
۰
Artem Yurkov
Finished
۲۰:۲۰
Petro Kilyakin
۳
۲
Maksym Shulepov
Finished
۲۰:۳۰
Maksym Marchuk
۱
۳
Maxim Balakirev
Finished
۲۰:۵۵
Vladimir Voronenkov
۳
۰
Serhii Retynskyi
Finished
۲۱:۰۰
Yaroslav Kerusenko
۳
۲
Kyrylo Rumezhak
Finished
۲۱:۲۰
Vitalii Sazhnev
۳
۰
Kostiantyn Moroz
Finished
۲۱:۳۵
Maksym Cherepnin
-
-
Oleksandr Kovalchuk
inprogress
۲۲:۰۵
Daniil Gavrish
-
-
Vladislav Bilous
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Yaroslav Kerusenko
-
-
Evgeniy Gudimenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Sergey Khandetsky
-
-
Maxim Balakirev
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Aleksander Ivashkin
-
-
Vladimir Voronenkov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Vitalii Sazhnev
-
-
Maksym Cherepnin
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Vladislav Litvinov
-
-
Artem Derevyinskyi
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Petro Kilyakin
-
-
Serhii Retynskyi
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Kostiantyn Moroz
-
-
Vladislav Bilous
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
Maksym Marchuk
-
-
Sergey Khandetsky
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
International
TT Cup
Andrey Kotik
-
-
Valentyn Yunchyk
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Mikhail Presnyakov
-
-
Petro Pidleteichuk
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Aleksei Tiutiunnik
۳
۰
Maksym Zhuravlov
Finished
۰۱:۳۵
Leonid Ivanov
۱
۳
Uriy Sandulenko
Finished
۱۶:۰۵
Dmitriy Derevinskiy
۳
۱
Pavel Cherednichenko
Finished
۱۷:۳۰
Vadym Nechyporuk
۲
۳
Nazarii Hrytsyienko
Finished
۱۸:۲۰
Anton Boiko
۱
۳
Serhii Kubrak
Finished
۰۱:۰۵
Aleksandr Medvedev
۲
۳
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۱۴:۵۰
Olexander Oleskevych
۰
۳
Nazar Kovalchuk
Finished
۱۵:۰۰
Valeriy Naku
۲
۳
Vladislav Volokhov
Finished
۱۵:۱۵
Sergey Pokydko
۲
۳
Vadim Komar
Finished
۱۶:۲۰
Ihor Kuznetsov
۳
۰
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۷:۰۰
Valentyn Yunchyk
۳
۲
Andrey Kotik
Finished
۱۷:۴۵
Oleksandr Yarovoi
۳
۱
Ihor Kuznetsov
Finished
۱۸:۱۰
Dmitry Zenyuk
۳
۰
Petro Pidleteichuk
Finished
۱۸:۳۰
Valentyn Yunchyk
۱
۳
Vadym Nechyporuk
Finished
۱۹:۳۰
Oleh Stasevskyi
۳
۱
Vladislav Volokhov
Finished
۲۱:۰۵
Dmitriy Baystryuchenko
۳
۱
Borys Kostuk
Finished
۰۰:۰۰
Andrii Synytsia
۳
۲
Sergey Dibrova
Finished
۰۰:۱۰
Vadym Nechyporuk
-
-
Andrey Kotik
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۰
Yevhe Hefter
۳
۲
Vadim Shvidkiy
Finished
۰۰:۴۰
Ivan Gaysin
۳
۰
Sergey Dibrova
Finished
۰۱:۱۰
Andrii Synytsia
۱
۳
Yevhe Hefter
Finished
۰۱:۴۰
Andrey Baklykov
۲
۳
David Simonchuk
Finished
۰۱:۴۵
Vitaliy Solovey
۰
۳
Serhii Kubrak
Finished
۰۲:۰۵
Ivan Gaysin
۲
۳
Vadim Shvidkiy
Finished
۰۲:۱۰
Serhii Berezynskyi
۲
۳
David Simonchuk
Finished
۰۲:۱۵
Anton Boiko
۳
۰
Aleksei Tiutiunnik
Finished
۰۲:۳۵
Yevhe Hefter
۳
۱
Sergey Dibrova
Finished
۰۲:۴۰
Nazar Mosuk
۱
۳
Andrey Baklykov
Finished
۰۲:۴۵
Vitaliy Solovey
۳
۰
Maksym Zhuravlov
Finished
۰۳:۰۵
Ivan Gaysin
۰
۳
Yevhe Hefter
Finished
۰۳:۱۰
Andrey Baklykov
۰
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۳:۱۵
Aleksei Tiutiunnik
۰
۳
Serhii Kubrak
Finished
۰۳:۳۵
Andrii Synytsia
۳
۲
Vadim Shvidkiy
Finished
۰۳:۴۰
David Simonchuk
۳
۰
Nazar Mosuk
Finished
۰۳:۴۵
Vitaliy Solovey
۲
۳
Aleksei Tiutiunnik
Finished
۰۴:۰۵
Ivan Gaysin
۳
۰
Andrii Synytsia
Finished
۰۴:۱۰
Andrey Baklykov
۳
۱
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۴:۱۵
Anton Boiko
۳
۱
Maksym Zhuravlov
Finished
۰۴:۳۵
Vadim Shvidkiy
۳
۱
Sergey Dibrova
Finished
۰۴:۴۰
David Simonchuk
۰
۳
Nazar Mosuk
Finished
۰۴:۴۵
Vitaliy Solovey
۳
۱
Anton Boiko
Finished
۰۵:۰۵
Serhii Berezynskyi
۳
۰
Nazar Mosuk
Finished
۰۵:۱۵
Maksym Zhuravlov
۳
۲
Serhii Kubrak
Finished
۰۵:۳۵
Andrey Baklykov
۳
۰
David Simonchuk
Finished
۰۵:۴۵
David Simonchuk
۲
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۰۶:۱۵
Nazar Mosuk
۳
۲
Andrey Baklykov
Finished
۰۶:۴۵
Dmitriy Derevinskiy
۳
۰
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۰۹:۲۰
Ilya Banetskiy
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۹:۲۵
Mykola Zakladnyi
۳
۱
Pavel Cherednichenko
Finished
۰۹:۵۵
Vasiliy Shepel
۱
۳
Vladislav Volokhov
Finished
۱۰:۰۰
Andrey Kaptanovsky
۲
۳
Volodymyr Tuchkevych
Finished
۱۰:۱۰
Victor Evtodiy
۲
۳
Andriy Bugay
Finished
۱۰:۱۵
Nazar Kovalchuk
۳
۱
Andrey Gordiy
Finished
۱۰:۲۰
Vadim Komar
۳
۰
Aleksander Dzyabura
Finished
۱۰:۳۰
Oleksandr Didukh
۳
۱
Vitaliy Lyevshyn
Finished
۱۰:۴۰
Andrey Tsykhotskiy
۳
۱
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۰:۴۵
Uriy Sandulenko
۲
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۰:۵۰
Vasily Verbyany
۳
۰
Nazar Danilyuk
Finished
۱۰:۵۵
Sergey Pokydko
۲
۳
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۱۱:۰۵
Oleksandr Yarovoi
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۱:۱۰
Dmytro Pysar
۳
۲
Viktor Yefimov
Finished
۱۱:۱۵
Volodymyr Tuchkevych
۲
۳
Aleksandr Kuharchuk
Finished
۱۱:۲۰
Aleksandr Redkov
۳
۰
Leonid Ivanov
Finished
۱۱:۲۵
Olexander Oleskevych
۲
۳
Andrey Gordiy
Finished
۱۱:۳۰
Ilya Banetskiy
۳
۰
Oleh Stasevskyi
Finished
۱۱:۴۵
Yevhen Prishchepa
۳
۱
Oleksandr Didukh
Finished
۱۱:۵۰
Andrey Kaptanovsky
۰
۳
Andrey Tsykhotskiy
Finished
۱۱:۵۵
Victor Evtodiy
۲
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۲:۰۰
Nazar Kovalchuk
۳
۲
Vasily Verbyany
Finished
۱۲:۰۵
Mykola Zakladnyi
۳
۲
Vadim Komar
Finished
۱۲:۱۵
Vasiliy Shepel
۲
۳
Valeriy Naku
Finished
۱۲:۲۰
Dmytro Pysar
۳
۲
Vitaliy Lyevshyn
Finished
۱۲:۲۵
Aleksandr Kuharchuk
۰
۳
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۲:۳۰
Leonid Ivanov
۰
۳
Andriy Bugay
Finished
۱۲:۳۵
Olexander Oleskevych
۳
۲
Nazar Danilyuk
Finished
۱۲:۴۰
Sergey Pokydko
۳
۰
Pavel Cherednichenko
Finished
۱۲:۵۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۰
Vladislav Volokhov
Finished
۱۲:۵۵
Oleksandr Didukh
۳
۱
Viktor Yefimov
Finished
۱۳:۰۰
Volodymyr Tuchkevych
۰
۳
Andrey Tsykhotskiy
Finished
۱۳:۰۵
Aleksandr Redkov
۱
۳
Uriy Sandulenko
Finished
۱۳:۱۰
Vasily Verbyany
۳
۱
Andrey Gordiy
Finished
۱۳:۱۵
Aleksander Dzyabura
-
-
Vladislav Ivanchatenko
Cancelled
۱۳:۲۵
Oleh Stasevskyi
۳
۰
Ruslan Onischenko
Finished
۱۳:۳۰
Dmytro Pysar
۳
۰
Oleksandr Didukh
Finished
۱۳:۳۵
Aleksandr Medvedev
۰
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۱۳:۴۰
Andrey Tsykhotskiy
۱
۳
Aleksandr Kuharchuk
Finished
۱۳:۴۰
Victor Evtodiy
۳
۰
Leonid Ivanov
Finished
۱۳:۴۵
Olexander Oleskevych
۱
۳
Vasily Verbyany
Finished
۱۳:۵۰
Ilya Banetskiy
-
-
Vasiliy Shepel
Cancelled
۱۳:۵۵
Dmitriy Derevinskiy
۳
۲
Mykola Zakladnyi
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Redkov
۲
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۴:۲۰
Nazar Kovalchuk
۰
۳
Nazar Danilyuk
Finished
۱۴:۲۵
Dmytro Pysar
۳
۲
Yevhen Prishchepa
Finished
۱۴:۴۵
Aleksandr Kuharchuk
۲
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۱۴:۵۰
Andriy Bugay
۱
۳
Uriy Sandulenko
Finished
۱۴:۵۵
Vadim Komar
۳
۱
Pavel Cherednichenko
Finished
۱۵:۱۰
Victor Evtodiy
۱
۳
Aleksandr Redkov
Finished
۱۵:۳۰
Mykola Zakladnyi
۱
۳
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۱۵:۴۵
Ihor Kuznetsov
۳
۲
Ruslan Onischenko
Finished
۱۵:۵۰
Oleksandr Yarovoi
۰
۳
Valeriy Naku
Finished
۱۶:۲۵
Andriy Bugay
۳
۱
Mikhail Rikun
Finished
۱۶:۴۰
Mykola Zakladnyi
-
-
Aleksander Dzyabura
Cancelled
۱۶:۵۵
Mykola Zakladnyi
۳
۰
Kyrylo Yehorov
Finished
۱۶:۵۵
Vasiliy Shepel
-
-
Oleh Stasevskyi
Cancelled
۱۷:۰۰
Victor Evtodiy
۳
۱
Uriy Sandulenko
Finished
۱۷:۱۵
Nazarii Haievyi
۳
۰
Petro Pidleteichuk
Finished
۱۷:۲۰
Serhii Skachenko
۲
۳
Sergey Orlovskiy
Finished
۱۷:۲۵
Ilya Banetskiy
۳
۲
Vladislav Volokhov
Finished
۱۷:۳۵
Aleksandr Redkov
۳
۲
Andriy Bugay
Finished
۱۷:۵۰
Sergey Maksimiv
۱
۳
Mikhail Presnyakov
Finished
۱۷:۵۵
Oleksii Metla
۱
۳
Artem Vakulin
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Pokydko
۳
۰
Mykola Zakladnyi
Finished
۱۸:۰۵
Oleksandr Yarovoi
-
-
Vasiliy Shepel
Cancelled
۱۸:۱۰
Maksym Senchenko
۳
۲
Vladislav Kalugin
Finished
۱۸:۱۵
Leonid Ivanov
۰
۳
Mikhail Rikun
Finished
۱۸:۲۵
Artyom Maximenko
۰
۳
Sergey Orlovskiy
Finished
۱۸:۳۵
Dmitriy Derevinskiy
۳
۲
Vadim Komar
Finished
۱۸:۴۰
Ilya Banetskiy
۱
۳
Valeriy Naku
Finished
۱۸:۴۵
Aleksey Molochko
۰
۳
Andrey Lukatsky
Finished
۱۸:۵۰
Andrey Kotik
۳
۲
Nazarii Hrytsyienko
Finished
۱۸:۵۵
Nazarii Haievyi
۱
۳
Sergey Maksimiv
Finished
۱۹:۰۵
Serhii Skachenko
۳
۰
Oleksii Metla
Finished
۱۹:۱۰
Pavel Cherednichenko
۰
۳
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۱۹:۱۵
Vladislav Volokhov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۱۹:۲۰
Maksym Senchenko
۳
۰
Andrey Scherinskiy
Finished
۱۹:۲۵
Dmitry Zenyuk
۳
۱
Mikhail Presnyakov
Finished
۱۹:۴۰
Artyom Maximenko
۱
۳
Artem Vakulin
Finished
۱۹:۴۵
Sergey Pokydko
۲
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۱۹:۵۰
Oleksandr Yarovoi
۳
۱
Ilya Banetskiy
Finished
۱۹:۵۵
Andrey Lukatsky
۱
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۲۰:۰۰
Vadym Nechyporuk
۳
۰
Andrey Kotik
Finished
۲۰:۰۵
Sergey Maksimiv
۳
۲
Petro Pidleteichuk
Finished
۲۰:۱۵
Oleksii Metla
۱
۳
Sergey Orlovskiy
Finished
۲۰:۲۰
Vadim Komar
۳
۰
Vladislav Ivanchatenko
Finished
۲۰:۲۵
Valeriy Naku
۳
۰
Ruslan Onischenko
Finished
۲۰:۳۰
Maksym Senchenko
۰
۳
Andrey Lukatsky
Finished
۲۰:۳۵
Nazarii Hrytsyienko
۳
۰
Valentyn Yunchyk
Finished
۲۰:۴۰
Dmitry Zenyuk
۳
۰
Sergey Maksimiv
Finished
۲۰:۵۰
Artyom Maximenko
۱
۳
Oleksii Metla
Finished
۲۰:۵۵
Aleksander Dzyabura
-
-
Pavel Cherednichenko
Cancelled
۲۱:۰۰
Kyrylo Yehorov
۳
۰
Pavel Cherednichenko
Finished
۲۱:۰۰
Aleksey Molochko
۱
۳
Andrey Scherinskiy
Finished
۲۱:۱۰
Vadym Nechyporuk
۲
۳
Andrey Kotik
Finished
۲۱:۱۵
Nazarii Haievyi
۱
۳
Mikhail Presnyakov
Finished
۲۱:۲۵
Serhii Skachenko
۱
۳
Artem Vakulin
Finished
۲۱:۳۰
Maksym Senchenko
۳
۰
Aleksey Molochko
Finished
۲۱:۴۵
Nazarii Hrytsyienko
۳
۲
Valentyn Yunchyk
Finished
۲۱:۵۰
Dmitry Zenyuk
-
-
Nazarii Haievyi
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Artyom Maximenko
۰
۳
Serhii Skachenko
Finished
۲۲:۰۵
Andrey Scherinskiy
-
-
Vladislav Kalugin
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Artem Vakulin
-
-
Sergey Orlovskiy
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۰
Vadym Nechyporuk
-
-
Nazarii Hrytsyienko
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Vitaliy Solovey
-
-
Serhii Kubrak
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Prokhor Pugach
-
-
Ilya Banetskiy
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Nazarii Hrytsyienko
-
-
Andrey Kotik
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
Vadim Komar
-
-
Serhii Kubrak
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Russia
Liga Pro
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Denis Molodtsov
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Safonov
۳
۰
Valery Ivanov
Finished
۱۶:۳۰
Aleksey Ermilov
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۷:۳۰
Serguei Homutov
۳
۰
Artem Arutiunyan
Finished
۱۸:۰۰
Kirill Abramov
۳
۱
Zhasur Khudaiberdiev
Finished
۰۰:۳۰
Demic Ying
۱
۳
Vladimir Shirokov
Finished
۰۱:۰۰
Valery Ivanov
۲
۳
Vladimir Safonov
Finished
۰۱:۰۰
Alexander Gribkov
۱
۳
Sergey Vakar
Finished
۰۸:۳۰
Andrey Kirilenko
۲
۳
Yuriy Merkushin
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Vakar
-
-
Alexander Gribkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۰
۳
Alexandr Serebrennikov
Finished
۰۰:۳۰
Igor Ramenskiy
۳
۱
Ilya Novikov
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Kuzmin
۳
۱
Aleksey Ermilov
Finished
۰۱:۰۰
Ilya Novikov
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۰۱:۳۰
Alexandr Serebrennikov
۰
۳
Valery Ivanov
Finished
۰۱:۳۰
Zhasur Khudaiberdiev
۳
۲
Demic Ying
Finished
۰۱:۳۰
Aleksey Ermilov
۲
۳
Igor Ramenskiy
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Safonov
۱
۳
Aleksandr Dmitrievich Volkov
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Shirokov
۱
۳
Kirill Abramov
Finished
۰۲:۰۰
Aleksandr Dmitrievich Volkov
۳
۱
Valery Ivanov
Finished
۰۲:۳۰
Igor Ramenskiy
۳
۰
Sergey Kuzmin
Finished
۰۲:۳۰
Kirill Abramov
۳
۰
Demic Ying
Finished
۰۲:۳۰
Ilya Novikov
۱
۳
Aleksey Ermilov
Finished
۰۳:۰۰
Zhasur Khudaiberdiev
۲
۳
Vladimir Shirokov
Finished
۰۳:۰۰
Alexandr Serebrennikov
۰
۳
Vladimir Safonov
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Pyshkin
۰
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۸:۳۰
Pavel Pinkovskii
۳
۱
Maxim Pronkin
Finished
۰۸:۳۰
Danila Andreev
۳
۱
Viktor Rakhmanov
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۳
۱
Alexey Yanshaev
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۹:۰۰
Igor Meteleshko
۰
۳
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۰۹:۳۰
Maxim Pronkin
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Vakar
۳
۱
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۰۹:۳۰
Ivan Pandur
۳
۱
Sergey Pyshkin
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Rakhmanov
۳
۰
Pavel Pinkovskii
Finished
۱۰:۰۰
Alexey Yanshaev
۳
۱
Alexander Gribkov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Pyshkin
۲
۳
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۱۰:۳۰
Alexander Gribkov
۳
۱
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Pinkovskii
۳
۰
Danila Andreev
Finished
۱۰:۳۰
Igor Meteleshko
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۱۱:۰۰
Maxim Pronkin
۰
۳
Viktor Rakhmanov
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Vakar
۱
۳
Alexey Yanshaev
Finished
۱۱:۰۰
Andrey Kirilenko
۳
۱
Dmitriy Kolesnikov
Finished
۱۲:۳۰
Denis Molodtsov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۲:۳۰
Demic Ying
۲
۳
Vladimir Petrov
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Shirokov
۱
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۳:۰۰
Denis Sayanov
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۳:۰۰
Yuriy Merkushin
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Petrov
۰
۳
Vladimir Shirokov
Finished
۱۳:۳۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Andrey Kirilenko
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Frolov
۳
۱
Demic Ying
Finished
۱۴:۰۰
Denis Molodtsov
۱
۳
Denis Sayanov
Finished
۱۴:۳۰
Demic Ying
۱
۳
Vladimir Shirokov
Finished
۱۴:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۵:۰۰
Dmitriy Kolesnikov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
inprogress
۱۵:۰۰
Vladimir Petrov
۲
۳
Alexander Frolov
Finished
۱۵:۰۰
Igor Ramenskiy
۳
۲
Aleksey Ermilov
Finished
۱۶:۳۰
Artem Arutiunyan
۳
۰
Igor Matveev
Finished
۱۶:۳۰
Alexandr Serebrennikov
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Kuzmin
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۱۷:۰۰
Evgenii Kryuchkov
۱
۳
Serguei Homutov
Finished
۱۷:۰۰
Valery Ivanov
۳
۲
Alexandr Serebrennikov
Finished
۱۷:۳۰
Igor Matveev
۰
۳
Evgenii Kryuchkov
Finished
۱۷:۳۰
Ilya Novikov
۱
۳
Igor Ramenskiy
Finished
۱۸:۰۰
Oleg Shagarov
۱
۳
Vladimir Safonov
Finished
۱۸:۰۰
Artem Arutiunyan
۳
۲
Evgenii Kryuchkov
Finished
۱۸:۳۰
Vladimir Safonov
۳
۲
Alexandr Serebrennikov
Finished
۱۸:۳۰
Igor Ramenskiy
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۱۸:۳۰
Valery Ivanov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۱۹:۰۰
Igor Matveev
-
-
Serguei Homutov
Abandoned
۱۹:۰۰
Aleksey Ermilov
۱
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۹:۰۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
۳
۰
Andrey Babkin
Finished
۲۰:۳۰
Alexander Gribkov
۳
۰
Alexey Yanshaev
Finished
۲۰:۳۰
Danila Andreev
۳
۰
Zhasur Khudaiberdiev
Finished
۲۰:۳۰
Viktor Ivanov Stanislavovic
۰
۳
Sergey Vakar
Finished
۲۱:۰۰
Igor Meteleshko
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۲۱:۰۰
Maxim Pronkin
-
-
Viktor Rakhmanov
Cancelled
۲۱:۰۰
Zhasur Khudaiberdiev
-
-
Maxim Pronkin
Cancelled
۲۱:۳۰
Andrey Babkin
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۲۱:۳۰
Alexey Yanshaev
۳
۱
Viktor Ivanov Stanislavovic
Finished
۲۱:۳۰
Ivan Pandur
-
-
Dmitry Evgenievich Basmanov
Finished
۲۲:۰۰
Viktor Rakhmanov
-
-
Danila Andreev
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Dmitry Evgenievich Basmanov
-
-
Igor Meteleshko
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Danila Andreev
-
-
Maxim Pronkin
Cancelled
۲۲:۳۰
Alexander Gribkov
-
-
Viktor Ivanov Stanislavovic
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Andrey Babkin
-
-
Ivan Pandur
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Zhasur Khudaiberdiev
-
-
Viktor Rakhmanov
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Alexey Yanshaev
-
-
Sergey Vakar
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
International
Challenger Series 2020, Week 22, Session 3
Florian Bluhm
۴
۱
Miguel Chamorro
Finished
۱۳:۱۰
Florian Bluhm
۴
۰
Nico Wenger
Finished
۱۶:۵۰
Liang Qiu
۴
۰
Nico Wenger
Finished
۱۲:۲۰
Liang Qiu
۴
۲
Florian Bluhm
Finished
۱۴:۱۰
Miguel Chamorro
۴
۱
Nico Wenger
Finished
۱۵:۰۰
Liang Qiu
۴
۰
Miguel Chamorro
Finished
۱۶:۰۰
Brazil
Exhibition Autumn League
Tiago Cardoso
-
-
Rafael Franco
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۵
Vitor Yamamoto
-
-
Maurico Goncalves
بازی شروع نشده است
۰۰:۱۵
Lucas Orsatti
-
-
Hiromi Yokoyama
بازی شروع نشده است
۰۰:۴۰
Maurico Goncalves
-
-
Tiago Cardoso
inprogress
۰۰:۴۰
Lucas Orsatti
-
-
Rafael Franco
بازی شروع نشده است
۰۱:۰۵
Hiromi Yokoyama
-
-
Vitor Yamamoto
inprogress
۰۱:۰۵
Rafael Franco
-
-
Maurico Goncalves
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Tiago Cardoso
-
-
Hiromi Yokoyama
بازی شروع نشده است
۰۱:۳۰
Ito Henrique
-
-
Ricardo Kojima
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۵
Vitor Yamamoto
-
-
Lucas Orsatti
بازی شروع نشده است
۰۱:۵۵
Lucas Kawahara
-
-
Jonathan Dias
inprogress
۰۲:۲۰
Leandro Pereira
۰
۳
Akira Chikaraishi
Finished
۰۲:۲۰
Ricardo Kojima
-
-
Lucas Kawahara
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Jonathan Dias
-
-
Leandro Pereira
بازی شروع نشده است
۰۲:۴۵
Akira Chikaraishi
-
-
Ito Henrique
بازی شروع نشده است
۰۳:۱۰
Leandro Pereira
-
-
Ricardo Kojima
inprogress
۰۳:۱۰
Ito Henrique
-
-
Lucas Kawahara
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Akira Chikaraishi
-
-
Jonathan Dias
بازی شروع نشده است
۰۳:۳۵
Ricardo Kojima
-
-
Akira Chikaraishi
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Ito Henrique
-
-
Jonathan Dias
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۰
Lucas Kawahara
-
-
Leandro Pereira
بازی شروع نشده است
۰۴:۲۵
Ricardo Kojima
-
-
Jonathan Dias
بازی شروع نشده است
۰۴:۲۵
Akira Chikaraishi
-
-
Lucas Kawahara
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Leandro Pereira
-
-
Ito Henrique
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۰
Ito Henrique
-
-
Ricardo Kojima
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Danilo Umehara
-
-
Tiago Cardoso
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Vitor Yamamoto
-
-
Leandro Pereira
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Ricardo Kojima
-
-
Danilo Umehara
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Tiago Cardoso
-
-
Vitor Yamamoto
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Leandro Pereira
-
-
Ito Henrique
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰