0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار مونتی کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
International
Modus Icons of Darts Live League
Paul Nicholson
۳
۴
Boris Koltsov
Finished
۱۷:۴۰
Justin Smith
۰
۴
Martin Adams
Finished
۱۸:۰۰
Boris Koltsov
۲
۴
Justin Smith
Finished
۱۴:۰۰
Michael Warburton
۴
۲
Keelan Kay
Finished
۱۴:۳۰
Michael Warburton
۳
۴
Boris Koltsov
Finished
۱۵:۲۰
Martin Adams
۱
۴
Michael Warburton
Finished
۱۶:۴۰
Michael Warburton
۱
۴
Fallon Sherrock
Finished
۱۸:۲۰
Martin Adams
۴
۳
Fallon Sherrock
Finished
۲۰:۴۰
Paul Nicholson
۴
۲
Martin Adams
Finished
۲۱:۰۰
Darryl Fitton
-
-
Keelan Kay
Cancelled
۱۴:۲۰
Keelan Kay
۳
۴
Boris Koltsov
Finished
۱۴:۵۰
Justin Smith
-
-
Darryl Fitton
Cancelled
۱۵:۰۰
Justin Smith
۴
۰
Michael Warburton
Finished
۱۵:۰۵
Darryl Fitton
-
-
Boris Koltsov
Cancelled
۱۵:۲۰
Keelan Kay
۴
۱
Justin Smith
Finished
۱۵:۴۰
Boris Koltsov
۳
۴
Fallon Sherrock
Finished
۱۶:۰۰
Justin Smith
۲
۴
Paul Nicholson
Finished
۱۶:۲۰
Martin Adams
-
-
Darryl Fitton
Cancelled
۱۶:۴۰
Fallon Sherrock
۰
۴
Keelan Kay
Finished
۱۷:۰۰
Darryl Fitton
-
-
Fallon Sherrock
Cancelled
۱۸:۲۰
Keelan Kay
۴
۱
Paul Nicholson
Finished
۱۸:۴۰
Boris Koltsov
۴
۱
Martin Adams
Finished
۱۹:۰۰
Fallon Sherrock
۳
۴
Justin Smith
Finished
۱۹:۲۰
Paul Nicholson
-
-
Darryl Fitton
Cancelled
۱۹:۴۰
Paul Nicholson
۴
۱
Michael Warburton
Finished
۱۹:۴۰
Martin Adams
۴
۰
Keelan Kay
Finished
۲۰:۰۰
Fallon Sherrock
۴
۲
Paul Nicholson
Finished
۲۰:۲۰
International
PDC Home Tour
Gary Anderson
۶
۱
Luke Humphries
Finished
۰۰:۴۰
Luke Humphries
۶
۱
Nick Kenny
Finished
۰۱:۰۰
Jamie Lewis
۳
۶
Gary Anderson
Finished
۰۱:۲۵
Dave Chisnall
-
-
Damon Heta
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Darren Webster
-
-
Geert Nentjes
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰